ⓘ 百科全書. 你知道吗? 页 172

典韦

典韦 (?年-197年),陈留己吾(今朝河南宁陵县黄岗乡己吾城村)人,东汉末年群雄曹操个麾下将领,因保护曹操而死。小说中称典韦为" 古之恶来”。

严白虎

严白虎 (?-?),原名严虎,别号白虎,吴郡乌程县人。东汉末年盘据吴郡一带个地方豪帅,山贼出身个豪帅,严舆个兄。通俗小说则以" 严白虎”为名,而且加上" 东吴德王”个称号。

三国杀

三国杀 是主要流行勒中国个桌上纸牌游戏。箇纸牌游戏以杀人纸牌(Bang!)为原型,以中国个三国辰光搭演义文学为背景,拥有不同类型个身份牌、武将牌、体力牌、游戏牌(包括基本牌、锦囊牌、装备牌)等。游戏玩家数量为2-10人。三国杀游戏由游卡桌游(Yoka Games)开 ...

司马昭

司马昭 (211年-265年9月6号),字子上(小说为子尚),河内郡温(今河南省温县)人。司马懿搭张春华个次子,司马师个弟,西晋开国皇帝司马炎个父亲,曹魏后期著名政治家搭军事家。

貂蝉

貂蝉 ,是知名个文学虚构人物,东汉司徒王允个歌妓,元代杂曲中讲渠是任昂勒女,字红昌,是山西一村姑,早年其事迹大多出现来勒说书话本当中,最后由作者罗贯中整理创作出一个完整个形象,是中国古代四大美女个" 闭月”。

文丑

文醜 (? - 200年),袁绍手下个名将,建安五年(公元200年),顏良被殺後托劉備共同攻擊曹軍,為亂軍所殺。現存个魏書未紀錄死拉啥人手,晉朝以後个史料多認為文醜同為關羽拉萬眾之中所殺,拉中,文醜是为顏良報仇而被關羽斩殺。

脱脱

脱脱 (蒙古语:ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠ,转写:toγtaγa,西里尔字母:Тогтох,1314年-1355年,清代以后改译 托克托 或 托托帖木儿 ,蔑儿乞氏),字大用,蒙古族蔑儿乞人。曾出任御史大夫搭中书省右丞相。任内恢复科举制度、反正前丞相伯颜辰光个冤案,减轻剥削、放宽税政,是元 ...

高澄

高澄 (521年-549年),字子惠,北魏、东魏权臣高欢个儿子,父亲死后,任大丞相。北齐追尊为文襄帝。

宋史

是廿四史里篇帙顶浩繁个史书,元末至正三年(1343年)由丞相脱脱搭阿鲁图先后主持,搭、同时修撰。

王敦

王敦 (266年-324年),字处仲,琅邪临沂(今山东临沂北)人。为东晋丞相王导个堂兄。王敦出身琅琊王氏,曾搭王导一同协助司马睿建立东晋政权,成为当时权臣。

1310年代

1311年,元武宗海山卒,弟元仁宗爱育黎拔力八达嗣位。 1315年,元仁宗立皇子硕德八剌为太子。 1319年,铁木迭儿复任太子太师。 1317年,弘吉剌答己太后倖臣右丞相铁木迭儿贪虐日甚,被免官。 1314年,苏格兰革命起,威廉瓦雷斯攻英格兰,决战拉班诺克本,英格兰军大 ...

司马懿

司马懿 (179年-251年9月7日),字仲达,河内郡温县(今河南省焦作市温县)人,三国辰光魏国权臣、政治家、军事家。曾挫败蜀汉丞相诸葛亮个北伐军,坚守疆土。历经曹操、曹丕、曹叡、曹芳四代君主,晚年发动了高平陵之变,掌握了曹魏个政权。

前90年代

前90年代 从前99年1月1号开始,拉前90年12月31号结束。

公孙弘

公孙弘 (前200年-前121年),字季,菑川薛县人。西汉大臣,武帝时曾担任御史大夫、官到丞相,封平津侯。汉武帝罢黜百家,杜塞言路,虽然首倡儒术为董仲舒,而公孙弘作为丞相对后世负有交关大个责任。

贾似道

贾似道 (1213年-1275年),字师宪,南宋台州(今浙江省台州市)天台人,是南宋丞相,来勒南宋灭亡前最后二十多年掌握朝廷大权。

胡惟庸

胡惟庸 (14世纪-1380年),安徽定远人,搭李善长同乡。明朝开国功臣,最后一任中书省丞相。因被疑叛乱,爆发了胡惟庸案,后遭明太祖处死。

陈平 (汉朝)

陈平 (前3世纪?-前178年),西汉阳武户牖乡(今河南省兰考县)人,以谋略见长。拉楚汉相争时,初拉项羽手下做谋士。早期被项羽重用,因得罪亚父范增,逃归汉王刘邦帐下。曾多次出计策助刘邦。西汉建立后,任右丞相,后迁左丞相,曾先后受封户牖侯,曲逆侯(今河北 ...

萧何

萧何 (前257年-前193年),沛县(今朝中国江苏省沛县)人。是汉朝初年丞相、西汉初年政治家。谥号" 文终侯”,汉初三杰之一。辅助汉高祖刘邦建立汉政权。

白馬嘯西風

,是金庸写个一篇中篇武侠小说,描写了哈萨克斯坦人特之汉人之间个情仇,主人公是一位名叫李文秀个汉族姑娘,伊个爷娘因为带勒高昌地图被强盗追迫而死,单独留下李文秀在哈萨克斯坦族里被旅居大漠个汉人计老人抚养长大。 最早勒报纸上刊登个连载版跟现在发行个修订 ...

南唐

南唐 (937年-975年),后又称 江南国 。是中国五代十国里厢额十国之一。

后汉

后汉 (947年-951年)是五代十国个第四个朝代,同时阿是最后一个由沙陀人建立个中原王朝。

杨行密

杨行密 (852年-905年),字化源,原名行愍,庐州合肥(今朝安徽长丰)人。唐朝末年政治家、军事家,五代十国吴国个奠基人。

古闽族:是夏朝到战国辰光来勒当今福建地区个群落,也是闽越人个来源之一。 福建个简称。 五代十国辰光个十国之一 - - 闽 闽越人:是福建搭其周边一些土地浪,来勒中原王朝直接管辖之前生活勒福建一带个土著居民。

南汉

南汉 (917年-971年)是五代十国时期个地方政权之一,垃拉乃朝广东、广西、海南三省搭越南北部(后失去)。971年为北宋所灭。今朝广州颇多南汉开国传说,北京路有南汉遗迹。

前蜀

前蜀 (907年 - 925年),是中国五代十国时期由王建建立个政权,十国之一。前蜀疆域辽阔,东控荆襄,南通南诏,西达维州(今四川理县),北过秦州(今甘肃天水),占领了今朝四川、湖北、陕西搭子甘肃大部,重庆、贵州全部搭子云南部分地区,方圆数千里。

北汉

北汉 (951年-979年)是中国五代十国时拉今朝山西省北部、陕西省、河北省局部个政权,为十国之一。 951年,后汉被郭威所篡,改国号周,史称后周。随后,后汉高祖刘知远个弟弟、镇守晋阳个河东节度使刘崇拉太原继位,但国家疆域搭地位已发生巨大变化,史学家拿渠定 ...

王建 (前蜀)

前蜀高祖 王建 (847年2月26号-918年7月11号),字光图,五代十国时期前蜀开国皇帝(907年 - 918年在位),许州舞阳(今河南舞阳)人。

孟知祥

后蜀高祖孟知祥 (874年6月9号-934年9月7号)字保胤,邢州龙冈(今朝河北邢台市西南)人。后唐太祖李克用婿。渠是五代十国时期后蜀开国皇帝(934年在位)。

石敬瑭

晋高祖石敬瑭 (892年3月30号-942年7月28号)是五代十国辰光后晋开国皇帝(936年11月28号–942年7月28号在位)。庙号高祖,谥号圣文章武明德孝皇帝。渠曾向辽太宗耶律德光自称儿皇帝。

刘旻

汉世祖刘旻 (895年-954年),并州晋阳(今山西太原)人,沙陀族,原名 刘崇 ,五代十国时期北汉开国皇帝,为后汉高祖刘知远个弟弟,父刘琠。

翁贝托一世

翁贝托一世 (意大利语:Umberto I ,1844年1月9号-1900年7月29号),萨伏依公爵搭意大利国王(1878~1900)。渠是维克托 伊曼纽尔二世之子,后被一名无政府主义者盖塔诺 布雷西刺杀。1900年曾加入八国联军进攻中国。

1900年代

1904年至1905年 - - 日俄战争爆发。 1907年 - - 和平解决国际争端公约(海牙公约)于荷兰海牙签定。 1900年 - - 奈及利亚成为英国的保护国。 1903年 - - 巴拿马运河开始建设。 1909年 - - 日本首相伊藤博文在满州视察访问时在哈尔滨车站被韩国人安重根暗杀身亡。 19 ...

三省六部制

三省六部制是一种中央政府组织形式,拉个种形式下底,中央政府分为三省,三省以下分为六部。 唐朝辰光,三省是:中书省,尚书省,门下省。中书省下底分六部:吏、户、礼、兵、刑、工。 北宋辰光,三省是:尚书省,枢密院,御史台。 南宋、金大体作北宋一样。 元朝时 ...

忽哥赤

忽哥赤 (蒙古语:ᠬᠥᠬᠦᠴᠢ,西里尔字母:Хөхэчи?-1271年),元世祖忽必烈个第五子,封云南王。 至元四年(1267年)八月,封云南王,赐驼纽鋈金银印。九月,置大理等处行六部,以阔阔带、柴桢并为尚书,兼王傅府尉,宁源为侍郎,兼司马。

凯克豪斯鲁·沙帕吉·索拉布吉

凯克豪斯鲁 沙帕吉 索拉布吉 (英语:Kaikhosru Shapurji Sorabji,1892年8月14号-1988年10月15号),原名利昂 达德利 索拉布吉(英语:Leon Dudley Sorabji),英国作曲家、音乐评论家、钢琴家、作家。伊是20世纪最高产个钢琴作曲家之一,以伊个乐器作品著称,包 ...

220年代

曹丕篡汉建魏,东汉正式灭亡,曹魏、蜀汉、孙吴三国鼎立。 夷陵之战,刘备被孙权部将陆逊击败 诸葛亮北伐开始 安息王国亡,立国四百七十六年,萨珊王朝取而代之,仍统治波斯搭美索不达米亚地区,即波斯萨珊王朝。

200年代

赤壁之战,孙权、刘备联军抵挡了曹操个南下,三国鼎立局面初步形成 曹操拉官渡之战大败袁绍,袁绍死后,曹操夺取冀州、青州、并州、幽州,基本统一北方

刘禅

刘禅 (207年-271年),字公嗣,又字升之。蜀汉昭烈帝刘备个儿子,蜀汉最后一位皇帝,史学家称蜀汉后主,223年 - 263年在位。在位四十一年。

夷陵之战

夷陵之战 ,又叫 猇亭之战 ,是三国时期蜀汉君主刘备进攻孙吴个战役,是东汉末年、三国初年" 三大战役”中个最后一场。

马超

马超 (176年-222年),字孟起,扶风茂陵(今陕西省兴平东北)人,汉末三国辰光蜀汉著名将领。刘备称帝后任骠骑将军,领凉州牧,进封斄乡侯。故后谥威侯,是为斄乡威侯。

刘璋

刘璋 (162年-220年),字季玉,荆州江夏竟陵(今属湖北省潜江市)人,东汉末年三国辰光割据军阀之一。继父亲刘焉担任益州牧,振威将军,后为刘备所败投降,被迫离开益州,病逝勒荆州。

孙夫人

孙夫人 ,吴郡富春(今朝浙江富阳)人,东汉末年讨虏将军孙权个妹妹,左将军刘备夫人。

仲家

仲家 ,又称 仲氏 ,东汉汉献帝建安二年(197年)袁术拉淮南寿春僭号称帝后个自称。 袁术称帝后,接连遭到孙策、吕布、曹操、刘备等势力个叛盟搭打击。建安四年(199年),袁术势穷,想奈帝号让畀拥有四州个庶兄袁绍,欲投奔袁绍长子、时任青州刺史袁谭,但拉途中被 ...

公孙瓒

公孙瓒 (?-199年),字伯珪,东汉末期人物,幽州辽西令支人,曾任中郎将,封都亭侯,幽州刺史。 曾托刘备搭刘德然共同师事于卢植。镇守辽西时曾搭乌桓、鲜卑等交战,尽选白马为先锋,自号" 白马义从”。

王平 (三国)

王平 (?-248年),字子均,巴西宕渠人,三国时期蜀汉重要将领,自曹军投降刘备后成为北伐将领,官至镇北大将军,封安汉侯。

马谡

马谡 (190年-228年),字幼常,荆州襄阳宜城(今朝湖北宜城)人。蜀汉参军,也是侍中马良个弟弟。初以荆州从事跟随刘备取蜀入川,曾任绵竹、成都令、越嶲太守。

陈群 (三国)

陈群 (2世纪-237年2月7号),字长文,颍川许昌人(今中国河南省许昌),东汉末年搭三国时期曹魏政权个大臣(曾为刘备效力)," 九品官人法”个创建者。

910年代

910年,淮南弘农王杨隆演称吴王。梁帝朱温疑赵王王镕私托晋通,遣宁国节度使王景仁发兵袭击,王镕向晋求救,晋王李存勗东出,托后梁军相峙拉柏乡。 919年,萨克森公国大公亨利一世被选为日耳曼国王,史称萨克森王朝。 917年,前蜀改国号为汉。后梁清海节度使刘巖称 ...

我是歌手

,又叫 歌手 ,是中国湖南卫视拉2013年到2020年间举办个针对歌手之间个比赛,每年一届。

一百零八将

一百零八将 指里一百零八个落草梁山为寇个好汉。 梁山泊一百零八将前身,为当初龙虎山伏魔殿张天师镇压个三十六员天罡星搭七十二员地煞星。一百零八个星君逃出转世,大闹宋朝。天罡星搭地煞星个说法见于水浒传第二回王教头私走延安府 九纹龙大闹史家村开篇,而座次 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →